Zapytaj o ofertę
dopasowaną
do Ciebie!

Polityka prywatności

Polityka prywatności MOBILELANGUAGE Szkoły Języków Obcych

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej jako „Polityka”) zawiera zasady przetwarzania danych osobowych oraz informacje dotyczące plików cookies (tzw. „ciasteczek") obowiązujących w serwisach internetowych: https://mobilelanguage.pl i https://platforma.mobilelanguage.pl (dalej jako „Serwis”).
 2. Administratorem Danych Osobowych jest MOBILELANGUAGE Szkoła Języków Obcych Jakub Kozieradzki, numer NIP: 5651440748 (dalej jako „ADO”).
 3. Z ADO możliwy jest kontakt poprzez pocztę: ul. Puławska 228 lok. 43, 02-670 Warszawa lub pocztę e-mail: jakub.kozieradzki@mobilelanguage.pl.

 

Dane osobowe

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a także z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Informujemy, że dane osobowe są pozyskiwane podczas zamówienia usług i produktów u ADO, świadczenia marketingu oraz podczas procesu rekrutacji.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy – przez czas trwania umowy oraz czas po jej zakończeniu, aż do momentu poprawnego wykonania umowy;
  2. wykonania spoczywających na ADO obowiązków prawnych: wystawienie i przechowywanie faktur, w tym dokumentów księgowych; obsługa reklamacji w terminie i formie przewidzianej przez przepisy prawa przez czas niezbędny do wykonania ciążącego na ADO obowiązku prawnego;
  3. wysyłania treści marketingowych – przez czas istnienia zgody na otrzymywanie treści marketingowych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez ADO jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie przed zawarciem umowy;
  3. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na ADO.
 5. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim świadczącym działalność płatniczą, prawną, księgową, serwerową i hostingową.
 6. Informujemy, iż dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 7. Użytkownik jest uprawniony do:
  1. żądania od ADO dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. żądania od ADO przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez ADO.
 8. Aby skorzystać z uprawnień określonych w ust. 7 powyżej, należy przesłać stosowny dokument do ADO, poprzez pocztę tradycyjną lub pocztę elektroniczną.
 9. Poza uprawnieniami wymienionymi w ust. 7 powyżej, użytkownik jest uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa.

                                                    

Wykorzystywanie plików cookies

 1. Strona internetowa MOBILELANGUAGE Szkoły Języków Obcych nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika platformy i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych platformy.
 3. Pliki cookies zazwyczaj zawierają następujące informacje:
  1. informacje o przeglądarce użytkownika,
  2. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,
  3. odwiedzane przez użytkownika strony, ilość czasu spędzanego na każdej z nich,
  4. informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika.
 4. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji pozyskanych od użytkowników.
 5. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika platformy oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator platformy: MOBILELANGUAGE Szkoła Języków Obcych Jakub Kozieradzki.
 6. Pliki cookies są wykorzystywane w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych platformy do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika platformy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy platformy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy platformy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika platformy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies są dostępne w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator platformy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych platformy.

 

Google Analytics

 1. Strony internetowe https://mobilelanguage.pl i https://platforma.mobilelanguage.pl korzystają z Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LCC („Google”).
 2. Google Analytics używa plików cookies w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google.
 3. Google będzie wykorzystywać informacje do celów oceny korzystania z witryny przez użytkowników, świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu, tworzenia raportów z ruchu na stronach dla operatorów witryn.
 4. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies, odpowiednio konfigurując przeglądarkę. Google może również przekazywać wyżej wymienione informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązany to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 5. Korzystając z niniejszych stron internetowych: https://mobilelanguage.pl i https://platforma.mobilelanguage.plwyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

 

Informacje końcowe

 1. Polityka prywatności w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie w dniu 10 listopada 2023 roku (wersja numer 3).
 2. ADO jest uprawniony do zmiany Polityki prywatności, a informacja o zmianie pojawi się na stronie głównej Serwisu i staje się skuteczna wobec użytkowników w terminie 14 dni od momentu udostępnienia treści zmienionej Polityki. Wszelkie czynności realizowane w Serwisie przed wejściem zmian w życie są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującej Polityki.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Polityki zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 
Kursy
z dojazdem
 • w 18 polskich miastach
 • bezpłatny dojazd lektora
 • bezpłatne materiały autorskie
 • 7 dni w tygodniu od godz. 6:00 do godz. 22:00
 • 2 modele współpracy
 • wykwalifikowani lektorzy
 • wystawiamy faktury
CZYTAJ WIĘCEJ
 • korepetycje z języka angielskiego
 • korepetycje z języka francuskiego
 • korepetycje z języka hiszpańskiego
 • korepetycje z języka niemieckiego
 • korepetycje z języka włoskiego
 • korepetycje z języka rosyjskiego
CZYTAJ WIĘCEJ
Kursy
grupowe
w Warszawie
 • W TRAKCIE PRZYGOTOWANIA!

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursy dla firm

Najprawdopodobniej najlepsza oferta zajęć firmowych.
Sprawdź nas!

CZYTAJ WIĘCEJ

Blog

Angielski z dojazdem do domu – rozwiązanie dla zapracowanych
CZYTAJ WIĘCEJ
PAKIET 30

Opłać z góry 30 zajęć z wybranego języka, a otrzymasz od nas 5% zniżki!*

CZYTAJ WIĘCEJ
PAKIET 60

Opłać z góry 60 zajęć z wybranego języka, a otrzymasz od nas 10% zniżki!*

CZYTAJ WIĘCEJ
LINGWISTA

Zacznij się uczyć drugiego języka w naszej Szkole, a otrzymasz 10% zniżki za pierwszy miesiąc nauki!*

CZYTAJ WIĘCEJ
POWRÓT

Powrót do MOBILELANGUAGE po co najmniej rocznej przerwie. Otrzymasz od nas 10% zniżki za pierwszy miesiąc nauki!*

CZYTAJ WIĘCEJ
       

Sprawdź Poziom Znajomości Języka Obcego

Przed zapisaniem się na zajęcia zapraszamy do wykonania testu określającego poziom znajomości języka obcego:

Kursy Stacjonarne W Warszawie

WARSZAWA - MOKOTÓW - ul. Puławska 228 lok. 43 (okolice stacji metra Wilanowska)

ZOBACZ WSZYSTKIE